štvrtok 29. augusta 2013

Pu-erh.sk: ManSa 2013

Predposlednou vzorkou sa stala ManSa čož je jedna z oblastí v Yiwu. Celkovo tak ako zatiaľ všetky vzorky, tak aj táto mi prišla prijateľná a chutná.

Penultimate sample is ManSa which is an area in Yiwu. Overall as all the other samples this seems to me very pleasant and tasty.


Príjemná veľmi jemná sladko kvetinová a medová vôňa so širokým spektrom ovocných tónov ako jahody, tmavé lesné ovocie a marhule. V popredí dominovali trochu korenisté tóny a spolu s ovocím dotvárajú rumovú arómu. Zároveň niekde v úzadí bolo cítiť jemné kvetinové tóny lipy či gaštanov.

The taste was light sweet fruity and alike honey with wide range of fruity tones like strawberries, dark forest fruit and apricot. In front were dominating spicy tones with fruity tones created rum aroma. Also somewhere in the background I felt light flowered tones alike lime or chestnut.


Nálevy boli veľmi lahodné a ľahko išli dole hrdlom, nič nevyrušovalo. Ovocná sladká chuť bola lemovaná kyslosťou , ktorá mi pripomenula Lao Banzhang 2013.  Kyselkavosť sa rozpadávala do dlhotrvajúcej sladkej marhuľovej dochute s kyslím okrajom pripomínajúcim šupku zo zeleného jablka.

The infusions were delicious and "easy going", there nothing was interrupting. The fruity sweet taste was surrounded with acidity which reminded me Lao Banzhang 2013. The acidity transformed into longterm sweet apricot aftertaste with acid border alike peelings from green apple.


Po asi šiestich nálevoch som začal mať pocit, že chuť už nebude hutnejšia. Celkovo tento čaj nebol veľmi hutný či silný skôr trochu prázdny na sheng.

After almost six infusions got the feeling that the taste would not be stronger and finally the sheng seemed to me as one of those which are not so massive or powerful more like little bit empty.  


Farba nálevu bola asi najsvetlejšia zo všetkých. Zároveň listy nebolí úplný top, pomerne drobné a nie veľmi žilnaté.

The color was perhaps the lightest from all of them and also the leafs weren't the best, they were small and less veined.

piatok 16. augusta 2013

2013 - Nepal Thangka Wonder Oolong

Zajo a Mili z Čajového domu po tohto ročnej ceste do Nepálu priniesli zopár naozaj zaujímavých kúskov. Po podľa mňa veľmi vydarenom a dobrom zelenom čaji 2013 Nepal Ilam Green som mal tú možnosť ochutnať aj oolong. Inak celkom zaujímavé, že z Nepálu sa im podarilo doniesť zelený, červený čaj a ešte aj oolong.

Zajo and Mili from Tea trade took from their Nepal tea trip some good stuff. After the nice and very good green tea 2013 Nepal Ilam Green I had a chance to try an oolong. It is intresting that from Nepal they took green, red and oolong tea.


Nepal Thangka Wonder Oolong je silnejšie oxidovaný oonlong teda tmavší, ale s charakterovými črtami mi viacej pripomínal červený čaj či darjeeling. Vôňa sa niesla v muškátovo-citrusových tónoch a po sušených hrozienkach zároveň niečo čo pripomínalo telový alebo opaľovací krém.

Nepal Thangka Wonder Oolong is more oxidate oolong - darker one but with character of red or darjeelong tea. The smell had muscat and citrus tones with dry grapes aroma and with something which reminded me body lotion.


Chuťou mi už naozaj prišiel ako úplný darjeeling. Mal korenistý horký základ pekné plné telo, ktoré bolo muškátovo-limetkové a zároveň bolo tu badať taký ten, pre mňa, tradičný darjeelingový znak a tým je chuť po gumených medvedíkov.

The taste seemed to me darjeeling at all. It had the spicy and bitter basement with full body which was muscat and lime but also I found there the typical darjeeling feature which is gummy bear taste.


Každopádne zaujímavý čaj, ktorý bude chutiť každému kto obľubuje červeným čajom alebo darjeelingom. Avšak pečenú sladko ovocnú chuť tmavých oolongov, na ktorú sme zvyknutý to nenájdete.

Finally, it is an intresting tea which would taste to everyone who likes red tea or darjeeling. On the other hand, the sweet fruity roasted aroma of darker oolong you would not found there.

streda 14. augusta 2013

Pu-erh.sk: YouLe 2013

Po veľmi aspoň pre mňa vydarenom minulom ročníku YouLe som bol preto veľmi zvedavý na tento. Hneď na začiatok môžem povedať, že ma nesklamal.

After a very good last year YouLe I was looking forward and I can say that it did not disappoint me.


Na úvod nás hneď prekvapila veľmi pekná komplexná vôňa, ktorá naozaj zahrňuje širokú škálu ovocných tónov, silno marhuľová, medová, s prvkami ríbezle a až jahodového džemu. Naozaj pekná hutná komplexná a trochu sviežo kyselkavá.

From the begging interested me the smell which was very complex. It fulfill the wide range of fruit tones as strong apricot, honey, currants and strawberry's jam. Very nice strong massive complex smell which was fresh and little bit acid.  


V chuti je už od začiatku prítomná veľmi vyvážená horkosť, ktorá nie je zvieravá či inak nepríjemná. Drží jazyk v zomknutí a len postupne ho púšťa. V úzadí je cítiť guľatú kyslú chuť, ktorá vytvára pekný podtón pre horkosť, na ktorej sa nesie príjemná sladká ovocná aróma, ktorá je zakočená dlhou postupne sa uvoľňujúcou sa horkosťou do maslovej marhuľovej dochute. Na úplnom závere je cítiť ešte niečo ak šupky z kyslých nezrelých zelených jabĺk.

From the begging in the taste was present light and balanced bitterness which was not astringent or other unpleasant. It holds the tongue in the grip and slightly was opening the tongue. In the background was present the round acid taste which creates nice overtone for the bitterness on which is laying the sweet fruity aroma which is closed in a long butter apricot aftertaste. On the terminal end I felt something like peelings from the rare green apple.
    

Zatiaľ zo všetkých vzoriek má najprijateľnejšiu horkosť (teda aspoň pre mňa) a zároveň najsvetlejší nálev. Listy sú pekné žilnaté dalo sa nájsť dosť pomerne celých a veľkých listov.

From the all samples the bitterness seems to me the most pleasant and also it had the lightest infusion. The leafs are nice veined and it was possible to find some whole large leafs.


Musím uznať, že tento ročník ma nesklamal bolo to veľmi príjemné posedenie s mojimi dvoma kamarátmi a ten čaj bol tak lahodný, že prešlo 10 nálevu a my sme si to nestihli ani uvedomiť a pri 11 už došla voda :)

I have to say that this year YouLe is good and I had a nice session with my friends and the tea was so delicious that we drank 10 steppings without any pause, we were just drinking :)

pondelok 12. augusta 2013

Jedno neďelné poobedie / Sunday afternoon

Po dlhšom čase som sa stretol s mojim čajovým kamarátom a zašiel si už tradične do medickej na čaj. Dali sme si dva čaje jeden červený a druhým bola ďalšia vzorka shengu z pu-erh.sk.

After long time I met my tea friend and we went into park (Medical garden) for tea. We drank two tea, the first was red (Hong Cha) and the second was another sample from pu-erh.sk


Prvý je známy červený čaj pochádzajúci z Yunnanu (konkrétne MengHai) a často krát nesie aj názov Yunnan Red čo je v preklade Dian Hong. Celý názov však v tomto prípade je Dian Hong Gong Fu Jin Zhen. Bol zakúpený z Čajového Domu, avšak nemôžem s určitosťou určiť z akého roku je, keďže ani samotný obchod tento údaj to neuvádza, ale predpokladám že by to mal byť z 2012.

V rozohriatom gaiwane bolo cítiť vôňu typickú pre tmavé ovocné čaje s ibištekom. Z ovocia tam najviac dominovali sušené hrozienka a slivky ale prítomné tam boli medové, čokoládové tony a nádych kože, ktorým doslova celý nálev voňal.

Čaj zo seba vydal 3 hutné, silné a výdatné nálevy, ktoré mali silnú slivkovú arómu okorenenú prenikavou horkosťou a hrozienkovo karamenlovou dochuťou. Celkom v pohode čaj, akurát viac by sa hodil do iného počasia :)

The first tea was red tea from Yunnan (MengHai) and mostly we can find it as Yunnan Red which means Dian Hong. Full name of this certain tea is Dian Hong Gong Fu Jin Zhen. He bought it in Tea Trade but we were not sure about the year because the shop did not write it, but I expect that it is 2012.

In warmed gaiwan I felt smell which typical for dark fruit tea with hibiscus. There were dominating tones of dried grapes and plum but also honey, chocolate and leather tones.

It gave us three strong and intensive infusions which had bitter plum aroma which grapes caramel aftertaste. Nice tea but not for this season / weather.  Druhý, pre mňa, zaujímavejší čaj bol ManZhuan 2013 z pu-erh.sk. Tieto mladé shnegy sú v niečom ako zelené čaj, ktoré lepšie voňajú ako v skutočnosti chutia. Možno, že je to drsné takto to povedať, ale čím ďalej mám tento pocit, i keď pri mladých shengoch to nie je až také výrazné. Samozrejme rokmi zrenia sa to výrazne zmení.

The second for me much more interesting tea was ManZhuan 2013 from pu-erh.sk. Those young shengs are similar to green tea because the have better smell than taste. Maybe it is rough to say it but more and more I have this feeling but it will change by aging.  


Vôňu by som opísal ako krásne sladkú, priamo ovocnú s kvetinovým podtónom. Z ovocia tam najviac vyčnieva tmavé lesné ovocie a zároveň hutná (i keď slabšia ako pri Bulangovi) gu-shu vôňa. Môj kamarát ju charakterizoval: kyseľkavá prezretá aróma marhule a taký spotený nádych.

Chuťou obstojný gu-shu nebolo v ňom cítiť žiadne rušivé elementy. Vôňu nálevu by som prirovnal ku vodnému melónu. Samotnú chuť by som zase charakterizoval sladkú melasovú s tónmi tmavého ovocia, sušených hrozienok a lúčnych kvetov.

Sladnúca dochuť nie veľmi "vyprofilovaná" / jasná a ani sa mi nezdala veľmi vľúdna, ale pôsobí tak trochu sucho. Tým čím sa tento čaj môže naozaj pochváliť boli listy, pekné veľké žilnaté nebál by som sa tvrdiť, že sa jedná o gu-shu.

Ešte pripojím pohľad môjho kamaráta: živšia kyselkavá ovocná chuť po hrozienkach, ale nie veľmi sladký a hrozienková dochuť.

The smell I would describe as nicely sweet, direct friuty with flower tones. From fruits are present dark forest fruit and also intensive gu-shu aroma (not like in Bulang). My friend described it as: acid overripe apricot aroma and sweaty.

It is a nice and good tasting gu shu puerh without any unpleasant elements. The smell of the infusion I compare to water melon. The taste I characterize as sweet molasses with tones of dark forest fruit and dried grapes and flowers.

The aftertaste was long and not very specific / clear and it did not interest me it feel little bit dry. The nice thing about the tea are leafs which large and veined, I am not afraid to considerate them as gu-shu.

So, I am just add the view of my friend on this sheng: fresh, acid, fruity taste of dried grapes. To him it was not so sweet and it has the grapes aftertaste

sobota 10. augusta 2013

Pu-erh.sk: HeKai

Tretia vzorka v poradí je ďalšia pre mňa doteraz neznáma oblasť HeKai na severe regiónu ManNouShan. Musím, že po dvojici NaKa a BulangShan je HeKai citeľne slabší. (treba si však povedať, že všetky sú vysoko nad priemerom)

The third sample is from another, for me, unknown area, HeKai lays on northern part of ManNouShan region. I have to say that after pair of NaKa and Bulang shan is HeKai weaker. (it is need to say that all of them are high above the average)


Prenádherná čerstvo sladká vôňa šťavnatého ovocia a ľahko v samom úzadí cítiť nepatrné korenisté tóny. Na škále medzi priamosťou NaKa a hutnosťou Bulanga sa HeKai približuje i keď badateľne slabšie ku mohutnosti Bulangova. Je tú znateľne cítiť vodný melón a marhule, ktoré vytvoria síce jemnú ale až rumovú arómu.

Incredible nice fresh sweet smell of juicy fruit and in the back are present the light spicy tones. On the range between direct NaKa and massive Bulang the HeKai is closer to the Bulang but it is less intensive. In smell are present tones of water melon and apricot which together create almost light rum aroma.


Chuť sa mi zdala trochu neistá. Svojim spôsobom prázdna, nahorklá, ale sirupovo ovocne sladká. Naopak veľmi prijateľná mi príde dochuť, ktorá je pekne kvetinová s gu-shu charakter a marhuľovou arómou. Zvláštne je, že hneď po vypití bolo cíti takú prchavú mentolovú arómu.

From my point of view the taste was little bit unsure. It was empty, bitter but molasses fruity sweet. On the another hand the aftertaste was nice to me, it was nice flowery with gu-shu character and apricot aroma. What was interesting was that after I swallowed I felt some menthol aroma like peppermint.


List bol drobnejší, v podstate žiaden väčší som tam nenašiel, tvorené najmä tips plus prvé dva lístky, akurát žilnatosť bola slabšia. Farba nálevu plne svetlo oranžová.

The leafs were smaller and I did not find any bigger, it was made mostly from tips plus first two leafs, the veined was smaller. The color of the infusion was fully light orange.

štvrtok 8. augusta 2013

Pu-erh.sk: NaKa 2013

Dnes som sa prešiel ku druhej vzorke NaKa a vyšiel som von do vyprahnutej v poslednej dobe stále viac a viac zanedbávanej Medickej záhrady uprostred mesta. Ovešaný termoskou, konivčkou, miskami, dekou a foťákom som sa rozbalil na kúsku ešte zelenej trávy čo tam ostala.

Today tried the second sample Naka and went out into the medical garden which is in downtown and nowadays it is more and more neglected. Draped with thermos, teapot, cups, blanket and camera I stand on one of the last green pieces of grass.


Rozostrené oči, ktoré iba pred chvíľou vstali po usporiadali a rozostavili všetko príslušenstvo lebo čaj sa v lete dá piť iba ráno alebo neskoro v noci. Zohrievam svetlú DuanNi konvičku na mladé shengy a hneď tam vhodím silno zlisovaný 7g kúsok z koláča. V teplej konvičke mal sladkú šťavnatú priamu melasovú vôňu po vodnom melóne a lúčnych kvetinách. Nebola však tak hutná ako Bulang Shan.

My blurred eyes which woke up just moment before prepared and organized  the tea-ware. During the summer time I can drink tea only at morning or at night. So, I warmed up light DuanNi sheng teapot and put there tough molded 7g piece of the cake. In the warm teapot it had sweet juicy direct molasses smell of water melon and flowers, but it was not so intensive as Bulang Shan.


Práve silné zlisovanie a moja neschopnosť opustiť presné časy nálevov viedli k tomu, že ten čaj bol z počiatku dosť jemný až vodovo prázdny, ale za to príjemne sladký a absentovala akákoľvek horkosť. Nálev mal naozaj vyblednutú svetlo žltú farbu, ktorá však neskôr stmavla.

It was because the tough molding and my disability of leave the strict times of infusions leaded to firstly light, water and empty taste but nicely sweet without any bitterness. The color was light but later it got darker.


Avšak jeden extrém sa dostal do druhého extrému, slabé vodové nálevy prešli do jemne až moc prelúhovaných, to ma však prebralo a musel som upustiť od tradičnej 15sec prípravy. No každopádne s prichádzajúcou horkosťou prišla aj krásna ovocná chuť, ktorá najviac vynikla v dlhotrvajúcou dochuťou, ktorú mala až melasovo-sladkú, keksíkovo maslovú a ovocno marhuľovú chuť. Pre mňa veľmi vyhovujúca kombinácia.

So, one extreme exchange another, the light empty went to the over leaching infusions and it woke my up and I had to left the 15sec preparation. With the coming bitterness came the fruitness which stand out in the aftertaste which had almost molasses sweetness, biscuit butterness and fruity apricot taste. This is what I like!


NaKa bola pre mňa doteraz neznámou oblasťou, z ktorej som ešte nič predtým nepil. Každopádne, škoda mojej trochu zlej prípravy mohol ten čaj omnoho viacej vyjsť. Najviac ma zaujala dochuť, ktorú ja osobne považujem za jednu z priorít pre dobrý sheng pu-erh. 

The NaKa area was unknown for me from which I had not drank anything before. So, the preparation is my pity and without it could be much more better. What  impressed me the most was the aftertaste which I personally consider as one of the most important priority about a good sheng pu-erh.

utorok 6. augusta 2013

Pu-erh.sk: Bulang Shan 2013

Po krásnom týždni strávenom mimo Bratislavy obklopený rozsiahlymi lúkami plnými čiernych kráv a lesmi, v ktorých nanešťastie pre sucho nerástli žiadne hríby a najčistejšej nočnej oblohe jedným s najnižším svetelným smogom na Slovensku som sa vrátil späť. Ešte pred tým som však dostal celú vzorkovnicu najnovších shengov z pu-erh.sk.

After a nice week out of Braislava surrounded by huge meadows full of black cows and forests where because of dryness did not grow any mushrooms and above were the cleanest night sky (the area is one of the least light pollution in Slovakia) I came back. Before that I got whole set of samples of the newest shengs from pu-erh.sk.


Ako prvý na rad prišiel Bulang Shan, na ktorý som sa asi najviac tešil. Hneď ma zaujal svojou hutnosťou a masívnou vôňou, ktorá bola cítiť už z plastového sáčku. Bola intenzívne sladko ovocná až extrémne. Zároveň na pozadí sa trochu vinula trávnatá aróma a pripomenula po opláchnutí až "úchylne" sladkú rumovú arómu.

The first I choose Bulang Shan on which I was looking forward the most. Firstly, it impressed me by its massive smell, which was possible to smell from plastic bag. It was extremely intensive sweet and fruity. On the background I smelled the grassy line and after short washing infusion it reminded me sweet rum aroma.    


Hutnosť a intenzita bola citeľná aj v samotnom náleve, hutná sladká a silno ovocná chuť priam už spomínane rumová a trochu nahorklá čo na skoro lačný ranný žalúdok pôsobí až sladko zvieravo. Horkosť a zvieravosť sa rozpadne a prejde do melasovej sladkej chute a zakončí sa to celé silnou marhuľovo-broskyňovou dochuťou.

The density and intensivity was present in the infusion, the dense sweet and fully fruity taste had almost rum aroma and little bit bitter which is for almost empty morning stomach seems little bit astringent. The bitterness transformed into nice molasses sweet taste and finished by strong apricot-peach aftertaste. 


Celkom ma prekvapila farba, ktorá bola dosť tmavá aj napriek tomu, že tento čaj ešte úplne mladý a čerstvý. Bola pomerne tamvo marhuľová. Listy, žiaľ boli v mojom prípade celkom polámané a nenašiel som nejaký fakt veľký celý, ale tie polovičky čo tam boli naznačovali, že list je asi veľký a pekne žilnatý.

The color of the infusion surprised me which was so dark on that age. It was little bit dark apricot. The leafs, in my sample, were broken and I did not find any large and whole, but the particles shows that the leafs were large and veined.


Tento čaj som pripravoval tradične teda 7g na 150ml, vriacou vodou a lúhovanie časy boli: 20s,15s,30s +15s každý ďalší. Dnes som pil na balkóne, ale zvyšných 6 shengov by som rád pil vždy na inom mieste.

This tea I prepared in traditional way: 7g on 150ml, boiled water and the times:  20s,15s,30s +15s for another. Today I drank on my balcony but other 6 I would like to drink on different places.